Temu Perdana Punggawa EneRC 2023

Temu Perdana Punggawa EneRC 2023

[Press Release Temu Perdana Punggawa EneRC 2023]

12 Februari 2023

_________________________________

Pada tanggal 12 Februari 2023, telah terlaksana kegiatan temu perdana punggawa EneRC 2023. Dengan diadakannya temu perdana ini diharapkan punggawa dapat saling mengenal satu sama lain guna mewujudkan kultur organisasi yang sehat.

Stay with us on
Website = www.enerc.net
Instagram = @enerc_ft_unnes
Youtube = EneRC FT UNNES
LinkedIn = EneRC FT UNNES
Tiktok = @enerc2023

#EneRC2023
#TheBigFamilyForRealActivity
#TemuPerdanaPunggawaEneRC2023
#KabinetPasabhinaya
#WujudkanKaryaEneRCBerjaya