HALAL BI HALAL KELUARGA BESAR ENERC

HALAL BI HALAL KELUARGA BESAR ENERC

HALAL BI HALAL KELUARGA BESAR ENERC

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, telah dilangsungkannya Halal Bi Halal Keluarga Besar Engineering Research Club dengan tema “Semangat Silaturahmi untuk Menjalin Eratnya Kekeluargaan”. Acara ini diselenggarakan pada hari Ahad, 9 Juli 2017, bertempat di Masjid Salman Al-Faritsi Fakultas Teknik UNNES. Dalam Halal Bi Halal kali ini diapat dihadiri oleh Fungsionaris EneRC tahun 2017 dan Alumni EneRC, dari angkatan tahun 2009 sampai angkatanĀ 2014, serta Dosen Pembina Engineering Research Club, Bapak Dhoni Hartanto, S.T., M.T. Dilaksanakannya Halal Bi Halal ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara fungsionaris dan alumni. Selain itu, Halal Bi Halal kali ini mendatangkan da’i cilik, Keizha.